خانه ⁄ دستگاه فتوتراپی ⁄ دستگاه فتوتراپی و اثر آن بر بیلی روبین

دستگاه فتوتراپی و اثر آن بر بیلی روبین

دستگاه زردی 02177429962
دستگاه درمان زردی
ما را دنبال کنید

دستگاه فتوتراپی و اثر آن بر بیلی روبین

دستگاه فتوتراپی و اثر آن بر بیلی روبین

بعد از اینکه پزشک با انجام آزمایش بیلی روبین متوجه میزان زردی نوزاد گردید قاعدتا نوزاد باید تحت درمان زردی با دستگاه فتوتراپی قرار بگیرد.

هنگامی که نوزاد زیر دستگاه فتوتراپی قرار گرفت و نور منبع تابش دستگاه زردی به پوست نوزاد تابانده شد در نتیجه آن

مولکول بیلی‌روبین عادی (۴z،۱۵z-بیلی‌روبین) تحت تابش نور قرار می‌گیرد و تبدیل به اشکال ناپایدار مولکول بیلی‌روبین می‌شود.

این اشکال حد واسط می‌توانند یا بااکسیژن واکنش انجام دهند

که محصولاتی بی‌رنگ با وزن مولکولی پایینتر بسازند که می‌تواند در ادرار حل و دفع شود یا بازآرایی شوند

تا ایزومر ساختمانی بیلی‌روبین را بسازند که لومی‌روبین نامیده می‌شود که می‌تواند در ادرار یا صفرا حل و دفع گردد.

ممکن است بجای دو مورد بالا،

اشکال حد واسط تبدیل به ایزومرهای فضایی بیلی‌روبین شوند که در آن حداقل یکی از دو وضعیت Z به وضعیت E تبدیل شده است.

Z مخفف واژه آلمانی zusammen است که کنارهم معنی می‌دهد

و E مخفف entgegen آلمانی است که یعنی روبرو.

از این واژه‌ها برای نشان دادن وضعیت اتمها حول پیوند کووالانسی استفاده می‌شود.

عددهای ۴ و ۱۵، محل پیوندهای کووالانسی را نشان می‌دهند.

ایجاد ایزومرهای فضایی، سریعتر از ایزومرهای ساختمانی است

و برگشت‌پذیر هم می‌باشد و هردو این ایزومرسازیها، از روند ترکیب با اکسیژن (فوتواکسیداسیون) سریعتر هستند.

ایزومرهای نوری بیلی‌روبین،

کمتر تمایل به چسبیدن به چربیها دارند و می‌توانند در صفرا مستقیماً بدون گلوکورونید دفع شوند.

لومی‌روبین در ادرار هم دفع می‌شود.

محصولات فوتواکسیداسیون بیشتر در ادرار حل می‌شوند.

همین که ایزومرهای فضایی وارد صفرا شوند، خودبخود تبدیل به بیلی‌روبین می‌ شوند .

انواع فتوتراپی :

  • فتوتراپی سنتی : یک منبع نورِ‌ غیر فیبراپتیکی بالای سر نوزاد قرار می‌ گیرد .
  • فتوتراپی فیبراپتیک : نور بوسیله کابل یک نوری به یک سطح پتو مانند منتقل می‌شود که می‌تواند به دور نوزاد پیچیده شود.
  • پتوی زردی (بیلی بلانکت) : نوعی فتوتراپی فیبراپتیک می‌ باشد.
  • فتوتراپی چندگانه : بیش از یک منبع نوری بصورت همزمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • مثلاً دو واحد یا بیشتر از فتوتراپی سنتی و یا ترکیبی از سنتی و فیبراپتیک.

شرکت نی نی سالم

با امتیاز به ما کیفیت مقالات ما بالاتر خواهد رفت
Call Now Button