قد و وزن نوزاد از تولد تا دو سالگی

یکی از مهمترین مواردی که والدین پس از تولد نوزاد خود باید آن را حداقل تا یک سالگی دنبال نمایند میزان قد و وزن و تطابق آن با جدول میباشد چرا که در صورت عدم تطابق آنها با استانداردهای متعارف میتواند زنگ خطری برای کودک باشد لذا ضرورت دارد خانواده های عزیز موارد فوق را به دقت بررسی و کنترل نمایند.

میزان مناسب قد و وزن نوزاد

قد و وزن نوزاد از تولد تا دو سالگی

در بدو تولد

میزان قد و وزن نوزاد دختر و پسر لزوما ممکن است به یک اندازه نباشد و میتواند با هم متفاوت باشد لذا جهت دقت بیشتر این جدول برای دخترها و پسرها به شرح زیر تفکیک میشود:

 • دختر: میانگین وزن 2900 تا 3500 گرم و قد بین 400 تا 500 میلی متر.
 • پسر: میانگین وزن بین 3000 تا 3700 گرم و قد بین 485 تا 510 میلی متر.

سه ماهگی

 • دختر: میانگین وزن 5350 تا 6350 گرم و قد بین 584 تا 612 میلی متر.
 • پسر: میانگین وزن 5890 تا 6890 گرم و قد بین 599 تا 627 میلی متر.

شش ماهگی

 • دختر: میانگین وزن نوزاد بین 6710 تا 7930 گرم و قد بین 666 تا 701 میلی متر.
 • پسر: میانگین وزن بین 7340 تا 8520 گرم و قد بین 689 تا 698 میلی متر.

9 ماهگی

 • دختر: میانگین وزن بین 7570 تا 8930 گرم و قد بین 68 تا 71 سانتی متر.
 • پسر: میانگین وزن بین 8250 تا 9570 گرم و قد بین 70 تا 73 سانتی متر.

یک سالگی

 • دختر: میانگین وزن بین 8250 تا 9700 گرم و قد بین 72 تا 75 سانتی متر.
 • پسر: میانگین وزن بین 8980 تا 10380 گرم و قد بین 74 تا 77 سانتی متر.

میزان مناسب قد و وزن نوزاد در 15 ماهگی

 • دختر: میانگین وزن بین 8800 تا 10400 گرم و قد بین 759 تا 792 میلی متر.
 • پسر: میانگین وزن بین بین 9600 تا 11100 گرم و قد بین 775 تا 808 میلی متر.

18 ماهگی

 • دختر: میانگین وزن بین 9400 تا 11100 گرم و قد بین 787 تا 826 میلی متر.
 • پسر: میانگین وزن بین 10200 تا 11800 گرم و قد بین 805 تا 841 میلی متر.

21 ماهگی

 • دختر: میانگین وزن نوزاد بین 10000 تا 11800 گرم و قد بین 815 تا 859 میلی متر.
 • پسر: میانگین وزن بین 10700 تا 12500 گرم و قد بین 831 تا 871 میلی متر.

میزان مناسب قد و وزن نوزاد در 24 ماهگی

 • دختر: میانگین وزن بین 10600 تا 12500 گرم و قد بین 843 تا 886 میلی متر.
 • پسر: میانگین وزن بین 11200 تا 13100 گرم و قد بین 859 تا 899 میلی متر.

در پایان یادآور میگردد تغذیه مناسب و نداشتن هرگونه بیماری نوزادان از جمله بیماری زردی میتواند بر میزان قد و وزن اثر گذار باشد.

 

مرکز فروش و اجاره دستگاه زردی نوزاد نی نی سالم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.