خانه | مقالات زردی | دستگاه درمان زردی نوزاد
دستگاه درمان زردی نوزاد در منزل

دستگاه درمان زردی نوزاد

دستگاه درمان زردی نوزاد

استفاده از دستگاه درمان زردی نوزاد یکی از بهترین روشهای درمان زردی نوزادانی است که هنگام به دنیا

آمدن یا چند روز پس از به دنیا آمدن زردی دارند.

اصول کار دستگاه درمان زردی

دستگاه زردی نوزاد بر اساس تابش اشعه مخصوصی از نور با طول موج 460 نانومتر باعث شکاندن

مولکولهای بیلی روبین در خون که عامل زردی هستند میشود.

مولکولهای شکسته شده که حالا به ذرات ریزی تبدیل شده اند از طریق ادرار و حتی از طریق مدفوع نوزاد

دفع شده و از بدن نوزاد خارج میشود. به همین دلیل است که هنگام استفاده از دستگاه درمان زردی نوزاد

ادرار و مدفوع نوزاد زرد رنگ و تیره رنگ میشود. به عبارت دیگر تیره شدن ادرار و مدفوع نوزاد نشانه دفع زردی و

درمان زردی میباشد. باز به همین دلیل است که نوزادی که در حین عملیات فتوتراپی است باید مرتب تغذیه

شده و به کرار شیر بخورد تا دفع نوزاد بیشتر شده و بیماری زردی زودتر از بدنش دفع گردد.

دستگاه درمان زردی در منزل

استفاده از دستگاه درمان زردی هم در بیمارستان امکان پذیر است و هم در منزل.

دستگاه درمان زردی نوزاد شرکت نی نی سالم 02177429962

عده ای از خانواده ها ترجیح میدهند نوزاد خود را در بیمارستان درمان نمایند و در مقابل نیز عده کثیری از والدین

تمایل دارند نوزاد خود را در منزل و در کنار خود درمان نمایند.

مزایای دستگاه درمان زردی نوزاد در منزل

در یک تحقیق علمی که توسط خانم سیده فاطمه خاتمی و آقای محمود سلطانی در مرکز طبی کودکان

انجام شد نتایج زیر به دست آمد:

فتوتراپي در منزل در صورتي که تحت نظارت كادر پزشكي و پرستاري مجرب انجام گيرد، در 6/92% موارد

مي تواند يک روش جايگزين مناسب و موثر براي درمان نوزادان رسيده و سالم مبتلا به زردي غير مستقيم

باشد. والدين مزيت هايي چون هزينه کمتر، عدم قطع ارتباط مادر و نوزاد و عدم ايجاد احساس وجود بيماری

در نوزاد را از فوايد اين روش مي دانند.

 

تماس با شرکت نی نی سالم:

02177429962

09123368548

Share On Facebook
Call Now Button