برچسب: درمان زردی نوزاد در منزل

درمان زردی نوزاد در منزل

درمان زردی نوزاد در منزل توسط دستگاه زردی نوزاد سه بعدی پیشرفته و مدرن شرکت نی نی

سالم بدون نیاز به چشم بند با قابلیت تنظیم نور و حمل بسیار آسان انجام میشود.

تابش نور در این دستگاه از سه جهت است در نتیجه پس از قرار دادن نوزاد داخل دستگاه، دیگر

نیازی به جابجا کردن نوزاد نیست و در نتیجه کودک دلبند شما با در خواب ناز و با آرامش بیشتر

درمان خواهد شد.