برچسب: درمان

اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد

اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد راحت ترین و معمول‌ ترین روش درمانی برای کاهش سطح بیلی‌روبین مازاد در خون است که باعث درمان زردی می‌شود.