برچسب: دستگاه درمان زردی نوزاد

اجاره دستگاه زردی

اجاره دستگاه زردی در منزل

اجاره دستگاه زردی از مرکز فوق تخصصی نی نی سالم میتواند بیماری زردی در کودک تا 22 میلی گرم بر دسی لیتر را در منزل درمان نماید.

دستگاه زردی

دستگاه زردی جهت درمان زردی نوزاد

دستگاه زردی برای درمان زردی نوزاد است که با بیماری زردی در هفته اول زندگى متولد شده و برای درمانش باید از تجهیزات خارجی استفاده نمایند.

دستگاه زردی نوزاد

دستگاه زردی نوزاد در منزل

دستگاه زردی نوزاد چیست ؟ دستگاه فتوتراپی یا نور درمانی موارد

کاربرد مختلفی دارد و برای درمان بیماری های مختلفی از درمان با روش فتوتراپی استفاده می شود.

اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد

اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد راحت ترین و معمول‌ ترین روش درمانی برای کاهش سطح بیلی‌روبین مازاد در خون است که باعث درمان زردی می‌شود.