دستگاه فتوتراپی و اثر آن بر بیلی روبین

      دیدگاه‌ها برای دستگاه فتوتراپی و اثر آن بر بیلی روبین بسته هستند

دستگاه فتوتراپی و اثر آن بر بیلی روبین نوزادان

دستگاه فتوتراپی و بیلی روبین جهت کاهش و رفع زردی نوزاد از موارد بسیار مهمی است که بسیار مورد توجه خانواده های عزیز میباشد.

بعد از اینکه پزشک با انجام آزمایش بیلی روبین متوجه میزان زردی نوزاد گردید قاعدتا نوزاد باید تحت درمان

زردی با دستگاه فتوتراپی قرار بگیرد. هنگامی که نوزاد زیر دستگاه فتوتراپی قرار گرفت و نور منبع تابش

دستگاه زردی به پوست نوزاد تابانده شد در نتیجه آن مولکول بیلی‌روبین عادی تحت تابش نور قرار می‌گیرد و تبدیل به اشکال ناپایدار مولکول بیلی‌روبین می‌شود.

 

دستگاه فتوتراپی و اثر آن بر بیلی روبین

 

این اشکال حد واسط می‌توانند یا بااکسیژن واکنش انجام دهند که محصولاتی بی‌رنگ با وزن مولکولی پایینتر

بسازند که می‌تواند در ادرار حل و دفع شود یا بازآرایی شوند تا ایزومر ساختمانی بیلی‌روبین را بسازند که لومی‌روبین نامیده می‌شود که می‌تواند در ادرار یا صفرا حل و دفع گردد.

ممکن است بجای دو مورد بالا، اشکال حد واسط تبدیل به ایزومرهای فضایی بیلی‌روبین شوند که در آن حداقل

یکی از دو وضعیت Z به وضعیت E تبدیل شده است. Z مخفف واژه آلمانی zusammen است که کنارهم معنی می‌دهد و E مخفف entgegen آلمانی است که یعنی روبرو.

از این واژه‌ها برای نشان دادن وضعیت اتمها حول پیوند کووالانسی استفاده می‌شود. عددهای ۴ و ۱۵، محل

پیوندهای کووالانسی را نشان می‌دهند. ایجاد ایزومرهای فضایی، سریعتر از ایزومرهای ساختمانی است

و برگشت‌پذیر هم می‌باشد و هردو این ایزومرسازیها، از روند ترکیب با اکسیژن (فوتواکسیداسیون) سریعتر

هستند.

ایزومرهای نوری بیلی‌روبین، کمتر تمایل به چسبیدن به چربیها دارند و می‌توانند در صفرا مستقیماً بدون

گلوکورونید دفع شوند. لومی‌روبین در ادرار هم دفع می‌شود. محصولات فوتواکسیداسیون بیشتر در ادرار حل

می‌شوند. همین که ایزومرهای فضایی وارد صفرا شوند، خودبخود تبدیل به بیلی‌روبین می‌ شوند.

انواع فتوتراپی :

  • فتوتراپی سنتی

  • یک منبع نورِ‌ غیر فیبراپتیکی فلورسنت یا ال ای دی بالای سر نوزاد قرار می‌ گیرد.
  • – فتوتراپی فیبراپتیک

  • نور بوسیله کابل یک نوری به یک سطح پتو مانند منتقل می‌شود که می‌تواند به دور نوزاد پیچیده شود.
  • – پتوی زردی (بیلی بلانکت)

  • نوعی فتوتراپی فیبراپتیک می‌ باشد که همانند پتو دور نوزاد می پیچد.
  • – فتوتراپی چندگانه

  • بیش از یک منبع نوری بصورت همزمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلاً دو واحد یا بیشتر از فتوتراپی
  • سنتی و یا ترکیبی از سنتی و فیبراپتیک.

 

درمان زردی نوزادان