دستگاه فتوتراپی یا نور درمانی

      دیدگاه‌ها برای دستگاه فتوتراپی یا نور درمانی بسته هستند

دستگاه فتوتراپی یا نور درمانی جهت درمان زردی نوزادان

قطعا پزشک متخصص اطفال استفاده از دستگاه فتوتراپی یا نور درمانی را چنانچه نوزاد در بدو تولد زردی داشته باشد و زردی وی نیز شدید باشد توصیه می کند.

والدین عزیز می توانند نوزاد خود را جهت درمان زردی به بیمارستان برده و ضمن بستری کردن نوزاد در

بیمارستان، نوزاد را در دستگاه زردی بیمارستانی قرار دهند و یا می توانند دستگاه درمان زردی را از مراکز معتبر

درمان زردی اجاره کرده و تحت نظر پزشک متخصص اطفال، در منزل مورد معالجه قرار دهند. بدیهی است که

این روش بیشتر مورد قبول و پذیرش خانواده های محترم میباشد.

نور درمانی چگونه کار می کند؟

نور درمانی یا فتوتراپی باعث از بین بردن ماده سمی بیلی روبین در خون نوزاد می شود. بیلی روبین، نور آبی

با طول موج 460 نانومتر را جذب می کند و تغییر شکل می دهد و از صفرا دفع می شود. این عمل باعث جلوگیری از صدمات وارده به نوزاد علی الخصوص پیدایش ضایعات مغزی می شود.

اثرات درمانی دستگاه فتوتراپی یا نور درمانی

درمان زردی با دستگاه فتوتراپی، به مدت مشخص، باعث می شود مقدار بیلی روبین به مقدار زیادی کاهش

یابد. اثر درمانی فتوتراپی، به عواملی چون انرژی نور لامپ یا طول موج نور، فاصله بین نوزاد و منبع تابش

نور و همچنین مدت زمانی که پوست نوزاد در معرض تابش نور قرار می گیرد بستگی دارد.

بعد از یک روز استفاده از دستگاه فتوتراپی، میزان بیلی روبین خون اندازه گیری می شود و زمانی که به زیر 8

برسد، فتوتراپی قطع می گردد. اندازه گیری بیلی روبین خون هم از طریق آزمایش خون نوزاد در آزمایشگاه

انجام میشود و هم از طریق دستگاه بیلی چک بدون اینکه از نوزاد خون گرفته شود. ضمنا بهتر است درجه حرارت نوزاد در طول درمان اندازه گیری شود.

عوارض استفاده از دستگاه فتوتراپی یا نور درمانی

جهت درمان زردی نوزاد با نور درمانی یا همان دستگاه فتوتراپی، چشم نوزاد باید به طور کامل پوشیده شود تا

به پرده قرنیه و شبکیه نوزاد آسیبی نرسد. البته طراحی دستگاه های فتوتراپی مدرن به گونه ای است که

نیاز به پوشاندن چشم ندارند. نور درمانی ممکن است عوارضی مانند شلی مدفوع، بثورات روی شکم، گرمای

زیاد و کم آبی بدن نوزاد و همچنین برنزه شدن رنگ پوست نوزاد را به همراه داشته باشد. همه موارد

ذکر شده بعد از اتمام فتوتراپی نوزاد و درمان زردی برطرف میشوند.

 

درمان زردی نوزادان