راههای پیشگیری از زردی نوزاد

راههای پیشگیری از زردی نوزاد

بھـترین راه پیشگیری از زردی نوزاد ، تـغذیه مـداوم وی بـا شیر مـادر اسـت.

تحقیقات نـشان داده است نـوزادانی که در بـدو تـولـد کمتر از شیر مـادر تـغذیه می کنند،

احـتمال ابـتلای بـه زردی در آنـھا بیشتر اسـت.

 

 

پـس تـغذیه از این مـنبع سـالـم و کامـل می تـوانـد در روزھـای اول تـولـد نـوزاد باعث جلوگیری از

زردی نوزاد گردد. جهت ممانعت از زردی نوزادان بهتر است تـلاش شـود که نـوزاد بـه صـورت مـداوم و

مکرر از شیر مـادر تـغذیه نـماید. ھمچنین بھـتر اسـت در انـتخاب رنـگ لـباس نـوزاد از رنـگھایی که

بـه رنـگ زرد نـزدیک اسـت اسـتفاده نـشود.

رنـگ زرد لـباس نـوزاد بـاعـث می شـود در صـورت زردی نـوزاد این امـر دیرتـر تـوسـط والـدین تشخیص داده شـود.

(پیشگیری از زردی نوزاد)

علمی ترین و مطمئن ترین راههای جلوگیری از زردی نوزاد

در حـال حـاضـر علمی تـرین و تـنھا روش درمـان قطعی زردی نوزاد اسـتفاده از دسـتگاه زردی نـوزاد یا

دستگاه فـتوتـراپی اسـت. این دسـتگاه ھـا بـا تکنولـوژی بـالایی سـاخـته و بھینه شـده است.

شـما برای درمان زردی نوزاد خود نیاز بـه خـرید یک دسـتگاه فـتوتـراپی با قیمت بالا نـدارید!

اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد بـاعـث صـرفـه جـویی در ھـزینه ھـای شـما می شود.
• تحویل، نـصب و جـمع آوری رایگان دستگاه زردی
• مـشاوره های ضروری به منظور درمان زردی نوزاد
• مشاوره استفاده از دستگاه درمان زردی
• مشاوره انتخاب دستگاه زردی نوزاد
• آمـوزش نـحوه عملکرد دسـتگاه فتوتراپی
• پشتیبانی ۲۴ ساعته
• آموزش تلفنی و حضوری
• تضمین درمان زردی

(پیشگیری از زردی نوزاد)

اگـر بـه ھـر دلیلی در مـدت زمـان مشخص شده توسط کارشناس شرکت نتیجه مـطلوب را نگرفتید

می توانید ھـمان دسـتگاه یا حتی دسـتگاه فتوتراپی جـدید را تا زمان درمان کامل نوزادتان بـصورت رایگان

در اختیار داشته و پس از درمان قطعی زردی دستگاه زردی را برگردانید.

برای کسب اطلاع بیشتر یا اجاره دستگاه زردی نوزاد، در ھر ساعت از شبانه روز میتوانید با کارشناسان ما در

شرکت نی نی سالم تماس بگیرید. جهت مشاوره درمان زردی نوزاد با ما تماس بگیرید.

 

شرکت نی نی سالم

5.0
05
راههای پیشگیری از زردی نوزاد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به بالا
Call Now Button