فتوتراپی و اثر آن بر درمان زردی نوزاد

فتوتراپی چیست و چه تاثیری بر درمان زردی نوزاد دارد؟

فتوتراپی در حالت کلی عبارت است از درمان بیماری توسط تابش اشعه نور با طول موج مخصوص درمان بیماری که در خصوص کودکان با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از نوزادان در زمان تولدشان زردی دارند فتوتراپی نوزاد عبارت است از تابش نور با طول موج 450 الی 470 نانومتر بر پوست کودک در مدت زمان مشخص و با فاصله استاندارد تا بتواند با تسهیل در عملکرد مکانیزمهای بدن باعث کاهش و درمان زردی نوزاد شود.

فوتوتراپی چگونه باعث درمان زردی نوزادان میشود؟

آنچه که باعث به وجود آمدن زردی در کودکان میشود وجود ماده ای در خون است به نام بیلی روبین. البته وجود این ماده تا حد استاندارد برای بدن ضروری است اما تجمع بیش از اندازه آن در خون میتواند باعث شود که رنگ پوست بچه به زرد متمایل شود.

فتوتراپی نوزاد

وظیفه کنترل مقدار بیلی روبین نیز بر عهده کبد است. در حالت نرمال در کودکانی که به صورت کامل و طبیعی و بدون ایراد متولد شوند کمتر زردی مشاهده میشود چرا که کبد این کودکان به طور کامل شکل گرفته و میتواند فرآیند تصفیه خون و دفع بیلی روبین را به درستی انجام دهد.

اما در مقابل در نوزادان نارس یا نوزادانی که با عمل سزارین زودتر از موقع متولد گردند چونکه کبد بچه هنوز به طور کامل شکل نگرفته یا به اصطلاح به بلوغ نرسیده است بنابراین نمیتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد در نتیجه سطح بیلی روبین خون افزایش میابد.

در این گونه از کودکان لازم است با استفاده از دستگاه فتوتراپی به یاری کبد نوزاد رفته و به شکتن مولکولهای بیلی روبین خون و دفع آن از بدن طفل کمک کرد.

فتوتراپی با انتشار اشعه نور با طول موج تقریبی 460 نانومتر  از فاصله حدود 50 سانتی متری بر پوست بدن  بدون پوشش به مدت دو تا سه روز، باعث شکستن مولکولهای بیلی روبین شده در نتیجه با خروج آنها از بدن باعث رفع زردی نوزاد خواهد شد.

Summary
فتوتراپی نوزاد
Article Name
فتوتراپی نوزاد
Description
فتوتراپی نوزاد عبارت است از تابش نور با طول موج در محدوده 450 الی 470 نانومتر بر پوست نوزاد در مدت زمان مشخص و با فاصله استاندارد
Author
Publisher Name
مرکز درمان زردی نوزادان نی نی سالم
Publisher Logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.