فوتوتراپی در منزل سه بعدی با لامپ ال ای دی جهت درمان زردی نوزاد

      دیدگاه‌ها برای فوتوتراپی در منزل سه بعدی با لامپ ال ای دی جهت درمان زردی نوزاد بسته هستند

فوتوتراپی در منزل

فوتوتراپی خانگی بهترین روش درمان زردی نوزاد در منزل است و بسیاری از والدین علاقه مند هستند زردی نوزاد خود را در منزل درمان نمایند.

افزایش بیلی روبین خون، شایع ترین علت بستری نوزادان رسیده و سالم در بیمارستان است. هزینه بالا، خطر

عفونت های بیمارستانی، مضرات جدا شدن نوزاد از پرستاری مادر، ایجاد حس بیمار گونه بودن نوزاد و قطع

ارتباط والدین و فامیل با نوزاد از مسائلی است که منجر به ناخشنودی و مقاومت والدین در برابر بستری نوزاد و فوتوتراپی در بیمارستان شده است.

از آنجا که مدتی است  اجاره دستگاه زردی نوزاد فتوتراپی در منزل در نقاط مختلف ایران انجام می گیرد،

ارزیابی میزان تاثیر، مزیتها و عوارض این روش درمانی می تواند راهگشای پزشکان و والدین در استفاده از آن در درمان زردی نوزادی باشد.

روش مطالعه فوتوتراپی در منزل

مطالعه فوتوتراپی در منزل به صورت آینده نگر از آبان ماه ۸۴ تا خرداد ۸۵ بر روی ۱۰۸ نوزاد رسیده و سالم مبتلا

به زردی که به درمانگاه اورژانس مرکز طبی کودکان مراجعه کرده بودند صورت گرفت. این نوزادان معیارهای لازم

جهت درمان زردی نوزاد در منزل را داشته و بعد از رضایت از والدین، تحت درمان به وسیله دستگاه زردی چهار

لامپه فوتوتراپی در منزل قرار گرفتند.

فتوتراپی نوزاد

جمعا ۱۰۸ مورد شامل ۴۸ نوزاد پسر (۴۴%) و ۶۰ نوزاد دختر (۵۶%) با متوسط سنی ۱۲/۷ روز و متوسط وزنی

۳۱۷۰ گرم وارد مطالعه گردیدند و بطور متوسط ۳۳ ساعت (۲۴ تا ۸۶ ساعت) تحت فوتوتراپی در منزل قرار

گرفتند. متوسط بیلی روبین غیر مستقیم هنگام پذیرش نوزاد جهت فتوتراپی ۴۲/۱۶ میلی گرم در دسی لیتر

(بین ۲/۱۴ تا ۱۸ میلی گرم در دسی لیتر) بوده و متوسط بیلیروبین غیر مستقیم هنگام قطع فوتوتراپی ۱۵/۱۰

میلی گرم در دسی لیتر بود.

فوتوتراپی در منزل جهت درمان زردی نوزاد

سرعت کاهش بیلیروبین در روز ۲/۳ میلیگرم در دسی لیتر در روز بود. رضایتمندی والدین از فوتوتراپی درمنزل

نزدیک به ۹۴% بود. در طول مدت مطالعه تنها یک مورد عارضه ناشی از فوتوتراپی نوزاد به صورت هیپرترمی

دیده شد. پنج خانواده (۶/۴%) به دلیل ترس از عوارض این روش، نتوانستند از دستگاه زردی استفاده کنند.

زردی دو بیمار (۸۶/۱%) به علت هیپوتیروئیدی و کمبود آنزیم G6PD به فوتوتراپی جواب نداد.

نتیجه گیری

فوتوتراپی در منزل در صورتی که تحت نظارت کادر پزشکی و پرستاری مجرب انجام گیرد، در ۶/۹۲% موارد

می تواند یک روش جایگزین مناسب و موثر برای درمان نوزادان رسیده و سالم مبتلا به زردی غیر مستقیم

باشد. والدین مزیت هایی چون هزینه کمتر، عدم قطع ارتباط مادر و نوزاد و عدم ایجاد احساس وجود بیماری در نوزاد را از فواید این روش می دانند.

نویسندگان: خاتمی سیده فاطمه*, سلطانی محمود

 

درمان زردی نوزادان