قصد بارداری قصد بارداری  زردی نوزاد زردی بارداری

قصد بارداری

در این مقاله به توضیحات لازم و ضروری به خانومهای عزیزی که قصد بارداری دارند پرداخته میشود.

لازم است که ابتدا موارد زیر توسط خانم عزیزی که قرار است مادر شود رعایت گردد:

1- تعادل وزن

داشتن وزن اضافی و همچنین کمبود وزن مادر بر باروری و سلامتی جنین اثر دارد. مادر باید به هر طریق ممکن،

وزن خود را به وزن ایده‌آل برساند.