محصولات

محصولات شرکت نی نی سالم شامل:
1- دستگاه زردی نوزاد فتوتراپی مدل 3D-LED 560 سه بعدی

تمام اتوماتیک هوشمند با لامپ ال ای دی با قابلیت تنظیم نور

بدون نیاز به چشم بند مناسب برای درمان زردی نوزادان تا

21 بیلی روبین در منزل
2- دستگاه زردی نوزاد فتوتراپی مدل FT-LED 432 با لامپ ال ای دی

با قابلیت تنظیم نور بدون نیاز به چشم بند مناسب برای

درمان زردی نوزادان تا 19 بیلی روبین در منزل
3- دستگاه زردی نوزاد فتوتراپی مدل FT-LED544 با لامپ ال ای دی

دارای کلید دو حالته تنظیم نور قابل استفاده با چشم بند برای

درمان زردی نوزاد تا 19 بیلی روبین در منزل

Call Now Button