چگونه زردی نوزاد را از بین ببریم درمان زردی نوزاد  زردی نوزاد درمان زردی نوزاد در منزل درمان زردی نوزاد درمان زردی

چگونه زردی نوزاد را از بین ببریم

چگونه زردی نوزاد را از بین ببریم

چگونه زردی نوزاد را از بین ببریم ؟ این مهمترین دغدغه فکری والدینی است که نوزادشان پس از 9 ماه

انتظاری با بیماری زردی متولد گشته و باعث ناراحتی آنها شده است.

اگرچه هر نوع بیماری که نوزاد در بدو تولد با خود داشته باشد باعث نگرانی والدین میشود اما در خصوص

زردی نوزادی مسئله متفاوت است.

بیماری زردی اگر به موقع تشخیص داده شود و درمان آن به موقع انجام شود به هیچ وجه بیماری خطرناکی

نخواهد بود. لذا خانواده های عزیز نباید خیلی نگران شده و خود را سرزنش نمایند.

خطر بیماری زردی وقتی است که درمان آن به موقع انجام شود و والدین این بیماری را تشخیص نداده و

درمان آن را سر وقت انجام ندهند که البته عواقب بسیار خطرناکی دارد.

لذا به طور جد به والدین محترم توصیه میشود که زردی نوزاد را پشت گوش نینداخته و ضمن مشورت با پزشک

متخصص نوزاد خود، درمان زردی نوزد دلبند خود را پیگیری نمایند.

درمان زردی با دستگاه زردی

(چگونه زردی نوزاد را از بین ببریم)

عده ای از والدین به خصوص والدینی که بیشتر به مسائل سنتی اعتقاد دارند عقیده دارند که زردی خود به

خود خوب شده و یا با قرار دادن نوزاد زیر نور مهتابی یا زیر نور خورشید درمان خواهد شد اما پزشکان معتقدند

که به دهیچ وجه والدین این موضوع را به شوخی نگرفته و نسبت به آن بی اهمیت نباشند.

امروزه قاطبه پزشکان متخصص نوزادان و کودکان در سراسر جهان به اتفاق آرا اعتقاد دارند که:

بهترین و امن ترین روش درمان زردی نوزاد نوردرمانی با اجاره دستگاه زردی است.

 

چگونه زردی نوزاد را از بین ببریم درمان زردی نوزاد  زردی نوزاد درمان زردی نوزاد در منزل درمان زردی نوزاد درمان زردی

 

نوردرمانی در حقیقت درمان زردی نوزاد با تابش نور است و این مهم از طریق

استفاده از دستگاه زردی نوزاد یا دستگاه فتوتراپی انجام میشود.

امکان استفاده از دستگاه فتوتراپی هم در بیمارستان و هم در منزل وجود دارد.

تماس با شرکت نی نی سالم:

02177429962

09123368548

 

Call Now Button