Monthly Archives: دسامبر 2019

آنچه در مورد زردی نوزادی باید بدانید

آنچه در مورد زردی نوزادی باید بدانید

      دیدگاه‌ها برای آنچه در مورد زردی نوزادی باید بدانید بسته هستند

در مقاله پیش رو مطالب مهمی در خصوص آنچه در مورد زردی نوزادی باید بدانید قرار گرفته است که امید است مورد توجه والدین عزیز قرار گیرد.

زردی نوزاد

زردی نوزاد

      دیدگاه‌ها برای زردی نوزاد بسته هستند

زردی نوزاد از بیماریهای شایعی است که در تعداد زیادی ازنوزادان در بدو

تولدشان وجود دارد و والدین عزیز باید حساسیت ویژه ای نسبت به درمان

آن داشته باشند.

اجاره دستگاه زردی

اجاره دستگاه زردی

      دیدگاه‌ها برای اجاره دستگاه زردی بسته هستند

اجاره دستگاه زردی از مرکز فوق تخصصی نی نی سالم میتواند بیماری زردی در کودک تا 22 میلی گرم بر دسی لیتر را در منزل درمان نماید.

درمان زردی نوزاد

درمان زردی نوزاد

      دیدگاه‌ها برای درمان زردی نوزاد بسته هستند

درمان زردی نوزاد برای فرزندان والدینی که در بدو تولد دچار بیماری

زردی هستند و با زردی به دنیا می آیند مهمترین دغدغه و چالش

یک خانواده است.