دسته: مقالات درمان زردی نوزاد

درمان زردی نوزاد در منزل با لامپ مهتابی

درمان زردی نوزاد در منزل با لامپ مهتابی

بعضی از والدین درمان زردی نوزاد در منزل با لامپ مهتابی را مطرح میکنند که موکدا اعلام میگردد این عمل امروزه به هیچ عنوان توصیه نمیشود.

تغذیه مادر برای درمان زردی نوزاد

تغذیه مادر برای درمان زردی نوزاد

چنانچه زردی نوزاد خیلی بالا نباشد میتوان از تغذیه مادر برای درمان زردی نوزاد استفاده کرد.

این روش وقتی امکان پذیر است که بیلی روبین خون

کمتر از 9 باشد.