برچسب: ال ای دی

لامپ ال ای دی دستگاه فتوتراپی

لامپ ال ای دی دستگاه فتوتراپی مهمترین و اصلی ترین بخش آن است که جهت درمان قطعی زردی

نوزادان و بدون هیچگونه عوارض جانبی به کار می رود.