قطره زردی نوزاد بیلی ناستر

قطره زردی نوزاد بیلی ناستر

قطره زردی نوزاد بیلی ناستر امروزه به عنوان یک مکمل گیاهی بدون ضرر همراه با اجاره دستگاه فتوتراپی جهت کاهش زردی در نوزادان استفاده میگردد.

علت زردی نوزاد و تشخیص آن

علت زردی نوزاد و تشخیص آن

لازم است که والدین به دنبال علت به وجود آمدن زردی نوزاد خود بوده تا بتوانند نسبت به رفع و درمان صحیح آن در اسرع وقت اقدام کنند.

علائم زردی نوزاد و شناخت آن

علائم زردی نوزاد و شناخت آن

برای والدین و به خصوص خانمهای باردار و یا مادرانی که به تازگی زایمان کردند ضرورت دارد علائم زردی نوزاد را جهت درمان صحیح نوزادان بشناسند.

عرق کاسنی برای زردی نوزاد

عرق کاسنی برای زردی نوزاد

یکی از روشهای طب سنتی برای زردی نوزاد استفاده از عرق کاسنی برای جلوگیری از زردی نوزاد در کنار اجاره دستگاه فتوتراپی در منزل است.

طب سنتی برای زردی نوزاد

طب سنتی برای زردی نوزاد

طب سنتی برای درمان زردی نوزاد یک روش قدیمی است که بسیاری از خانواده ها آن را به علت سادگی نسبت به درمانهای تخصصی پزشکی ترجیح میدهند.

شیر خشت برای زردی نوزاد

شیر خشت برای زردی نوزاد

یکی از داروهای گیاهی که از سالیان دور برای درمان زردی نوزاد در منزل توسط خانواده ها کنار دستگاه زردی مورد استفاده قرار میگرفت شیر خشت است.

دمای اتاق برای زردی نوزاد

دمای اتاق برای زردی نوزاد

دماسنج دیجیتال با نمایش دقیق دمای اتاق در دستگاه فتوتراپی برای زردی نوزاد یکی از موارد مهم و بسیار تاثیر گذار در درمان زردی نوزادان است.