برچسب: درمان زردی نوزاد در منزل

تغذیه مادر برای درمان زردی نوزاد

تغذیه مادر برای درمان زردی نوزاد

چنانچه زردی نوزاد خیلی بالا نباشد میتوان از تغذیه مادر برای درمان زردی نوزاد استفاده کرد.

این روش وقتی امکان پذیر است که بیلی روبین خون

کمتر از 9 باشد.

درمان های خانگی زردی نوزاد

درمان های خانگی زردی نوزاد

درمان های خانگی زردی نوزاد در حال حاضر کاربرد بسیار زیادی در بین خانواده هایی دارد که میخواهند از

آن به جای درمان زردی نوزاد در بیمارستان استفاده کنند.