برچسب: دستگاه فتوتراپی

فتوتراپی نوزاد در منزل

فتوتراپی نوزاد در منزل

فتوتراپی نوزاد در منزل بهترین راه  برای کاهش و رفع بیماری در نوزادانی که با زردی متولد میشوند. نحوه استفاده از آن به این صورت است که با تابش نور با طول موج مخصوص از فاصله و زاویه استاندارد در مدت زمان مشخص بر پوست نوزاد باعث از بین بردن بیلی روبین خون شده و درمانش مینماید.