علت زردی نوزاد و تشخیص آن

علت زردی نوزاد و تشخیص آن

لازم است که والدین به دنبال علت به وجود آمدن زردی نوزاد خود بوده تا بتوانند نسبت به رفع و درمان صحیح آن در اسرع وقت اقدام کنند.

علائم زردی نوزاد و شناخت آن

علائم زردی نوزاد و شناخت آن

برای والدین و به خصوص خانمهای باردار و یا مادرانی که به تازگی زایمان کردند ضرورت دارد علائم زردی نوزاد را جهت درمان صحیح نوزادان بشناسند.

زردی نوزاد و عوارض آن در نوزادان

زردی نوزاد و عوارض آن در نوزادان

زردی نوزاد بیماری شایع نوزادان است که به علت افزایش سطح بیلی روبین خون به وجود می آید و در صورت عدم درمان به موقع عوارض خطرناکی دارد.