علت زردی نوزاد و تشخیص آن

علت زردی نوزاد و تشخیص آن

لازم است که والدین به دنبال علت به وجود آمدن زردی نوزاد خود بوده تا بتوانند نسبت به رفع و درمان صحیح آن در اسرع وقت اقدام کنند.

علائم زردی نوزاد و شناخت آن

علائم زردی نوزاد و شناخت آن

برای والدین و به خصوص خانمهای باردار و یا مادرانی که به تازگی زایمان کردند ضرورت دارد علائم زردی نوزاد را جهت درمان صحیح نوزادان بشناسند.

دمای اتاق برای زردی نوزاد

دمای اتاق برای زردی نوزاد

دماسنج دیجیتال با نمایش دقیق دمای اتاق در دستگاه فتوتراپی برای زردی نوزاد یکی از موارد مهم و بسیار تاثیر گذار در درمان زردی نوزادان است.

زردی نوزاد و عوارض آن در نوزادان

زردی نوزاد و عوارض آن در نوزادان

زردی نوزاد بیماری شایع نوزادان است که به علت افزایش سطح بیلی روبین خون به وجود می آید و در صورت عدم درمان به موقع عوارض خطرناکی دارد.