خانه ⁄ Posts Tagged "Baby jaundice"
اندازه گیری زردی نوزاد در منزل شرکت نی نی سالم 02177429962
اندازه گیری زردی نوزاد

چه زمانی زردی خطرناک است؟

چه زمانی زردی خطرناک است؟ این اولين سوالی است كه در ذهن والدینی که نوزادشان زردی دارد به وجود می آید.

آيا زردی جان و سلامت نوزادش را تهديد ميیكند و براي درمانش چه اقدامی بايد انجام دهد؟

اينها شايد سوالات مادرانی باشد كه قصد بارداری دارند يا قرار است به زودی زايمان كنند.

بیلی چک
بیلی چک

درجه زردی نوزاد باید چند باشد ؟

درجه زردی نوزاد باید چند باشد ؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از والدینی را که

تازه صاحب فرزند شده اند را درگیر خود کرده است.

درجه زردی در روزهای نخستین تولد میزان بیلی روبین موجود در خون نوزاد را تعیین میکند.

بیلی چک
بیلی چک

آزمایش زردی بدون خونگیری

آزمایش زردی بدون خونگیری توسط دستگاهی به نام بیلی چک در منزل قابل انجام است.

در حال حاضر دستگاهی به نام بیلی رویین متر پوستی یا بیلی چک به بازار آمده است که

زردی نوزاد بدون اینکه نیاز به گرفتن خون نوزاد باشد و فقط با تماس دستگاه بر پوست سر یا

سینه نوزاد عدد زردی مشخص میگردد.

اجاره دستگاه زردی شرکت نی نی سالم 02177429962
اجاره دستگاه زردی شرکت نی نی سالم

treatment for newborn jaundice at home

treatment for newborn jaundice at home

:Tests to detect jaundice and measure bilirubin include

A physical exam
A laboratory test of a sample of your baby’s blood
A skin test with a device called a transcutaneous bilirubinometer

بیلی چک
بیلی چک

درجه زردی نوزاد سه روزه

درجه زردی نوزاد سه روزه همیشه هم نگران کننده نیست. زردی نوزادان یکی از بیماری هایی است که نوزادان در بدو تولد دچار آن می شوند.نباید از این بیماری ترسید، چون این بیماری خیلی شایع است و بسیاری از نوزادان دچار این مشکل می شوند.

Call Now Button